Запит інформації від неурядових громадських організацій для адміністрування малих грантів

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Maksym Kytsiuk

cq5dam.web.1280.1280-2
Запит інформації від неурядових громадських організацій для адміністрування малих грантів

1. Цілі та завдання

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та зазначених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Цей запит інформації від національних та міжнародних неурядових громадських організацій (ОГС/ ГО) для виявлення інтересу ОГС/ГО у потенційному партнерстві з Програмою розвитку ООН (ПРООН) у 2021 році щодо адміністрування малих грантів в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру для підтримки проєктів цільових громад із питань громадської безпеки, доступу до правосуддя, соціальної згуртованості, взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства, трансформації конфліктів, залучення організацій ветеранів АТО/ООС до посилення громадської безпеки, адвокації, гендерної рівності,  просування бюджетів участі, програм підтримки громадянського суспільства, систем наставництва ОГС, міжмуніципальної співпраці, підтримки ОГС, керованих жінками.

Запрошуються ОГС/ ГО, що мають досвід та відповідають наступним критеріям:

 • Офіційно та належним чином зареєстрована організація протягом принаймні двох років (як громадська організація, благодійний фонд або інша організація громадянського суспільства, включаючи некомерційні та неурядові організації)
 • Досвід створення механізму надання/розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам (принаймні в рамках двох проєктів);
 • Досвід управління процесом надання/розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам (принаймні  в рамках двох проєктів із щонайменше 20 реципієнтами);
 • Реалізації проєктів або виконання контрактів на надання професійних послуг у сфері управління грантовими програмами із загальним бюджетом проєктів/ контрактів від 70 000 доларів США у еквіваленті
 • Правовий статус організації повинен дозволяти їй: (a) отримувати кошти з грантового фонду ПРООН без виникнення податкових зобов’язань у Виконавця; та (b) здійснювати перекази коштів грантоотримувачам, не створюючи податкових зобов’язань для грантоотримувачів в частині отриманих грантових коштів.

2.  Цільові локації:

Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька,Луганська та Херсонська області.

3. Запитувана інформація

Запрошуємо зацікавлені ОГС/ ГО заповнити нижченаведену анкету, надавши всі необхідні підтверджувальні документи. Якщо Ваша громадська організація міжнародна, будь ласка, надайте інформацію та документацію, що стосується ваших дозволів та ліцензій на місцеву діяльність Україні.

Просимо звернути Вашу увагу, що відповідь на кожне запитання потребує підтвердження у вигляді додатків. На всі питання необхідно відповідати прямо та чітко. Стороння інформація, яка безпосередньо із запитанням не пов´язана, лише обмежуватиме здатність ПРООН позитивно оцінити  відповідність ОГС/ ГО вимогам ПРООН.

Усім ОГС/ ГО, чия інформація буде оцінена такою, що відповідає потребам Програми, яка впроваджується ПРООН в Україні, буде надіслана чергова анкета, щоб надати ПРООН можливість провести оцінку спроможності. Виходячи з результатів цього «Контрольного переліку питань для оцінки спроможності ОГС/ ГО», ПРООН визначить чи може ОГС/ ГО бути включена у резервний список швидкого реагування, у разі такої потреби.

Назва організації

 

Представленість організації

Адреса організації

 

 (деталізуйте офіс, представництво чи постійний представник)

 

Електронна пошта:

 

ПІБ керівника організації

 

Електронна пошта та телефон керівника організації

 

ПІБ контактної особи

 

Електронна пошта та телефон контактної особи

 

Рік реєстрації організації

 

Кількість постійного персоналу організації

 

Діяльність організації у цільових регіонах

(опишіть діяльність)

Позначте області,  в яких ведете діяльність

 • Донецька                       
 • Дніпропетровська        
 • Житомирська                
 • Запорізька                 
 • Луганська                     
 • Херсонська                    

 

Перелік проєктів або виконання контрактів на надання професійних послуг у сфері управління грантовими програмами

Проєкти щодо створення механізму надання/розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам із зазначенням суми проєкту, назви донора*

1.

2.

….

(вкажіть ПІБ та телефон контактної особ для довідок по кожному з реалізованих проєктів)

Проєкти щодо управління процесом надання/розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам із зазначенням суми проєкту,  назви донора*

1.

2.

….

(вкажіть ПІБ та телефон контактної особ для довідок по кожному з реалізованих проєктів)

*Короткий опис по кожному проєкту на надання професійних послуг у сфері управління грантовими програмами (максимум 2 абзаци).

 

 

 

Тема

Сфера, яка перевіряється / Підтверджуючі документи

Відповідь (заповніть/позначте)

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник

1.       Організації, з якими співробітництво заборонене

 

1.  Чи ОГС/ ГО включена до переліку організацій ООН, з якими співробітництво заборонене, постачальників ПРООН, які включені до санкційного списку,  чи залучена в якості обвинуваченої міжнародним чи національним кримінальним судом?

Так         Ні

Коментарі_________________

 

0

або дискваліфіковано

2.  Чи ОГС/ ГО заборонена будь-якою іншою установою/ урядом? Якщо так, будь ласка, надайте інформацію про установу/ уряд та причини заборони.

Так         Ні

Коментарі_________________

 

0

або дискваліфіковано

2.       Правовий статус та банківський рахунок

1.       Чи мають ОГС/ ГО правоздатність працювати у країні, в якій реалізується програма ПРООН, і чи задовольняє ОГС/ ГО юридичним вимогам країни щодо реєстрації та здійснення діяльності? Будь ласка, надайте копії всіх відповідних документів, що підтверджують законність діяльності.

Так         Ні

Коментарі_________________

 

3

2.  Чи має ОГС / ГО банківський рахунок? (Надайте підтвердження із зазначенням дати чинності рахунку)

Так         Ні

Коментарі_________________

 

3

3.    Сертифікація/ Акредитація

3.1.Чи ОГС / ГО сертифікована відповідно до будь-яких міжнародних або місцевих стандартів (наприклад, ISO), у сфері, зокрема:

 • лідерства та управлінських навичок
 • проєктного менеджменту
 • фінансового менеджменту
 • організаційних стандартів та процедур;
 • іншій сфери.

Так         Ні

 Деталізуйте тут:

 

 

 

 

 

 

3

4.       Дата заснування та організаційні засади

4.1.  Коли ОГС / ГО була заснована?

 

 

3

4.2.  Яким чином ОГС / ГО розвивалася з моменту її створення? (не більше 2 абзаців)

 

 

0

4.3.  Хто Ваш головний донор / партнери?

 

 

2

4.4.  Будь ласка, надайте список усіх організацій, з якими ОГС/ ГО може бути пов´язана.

 

2

4.5.   У яких містах/ областях/ регіонах / країнах Ви маєте можливість працювати? Будь ласка, надайте повний перелік офісів і вкажіть чисельність персоналу у кожному офісі.

 

3

5.    Технічна спроможність

5.1. Чи має ОГС/ ГО технічний персонал, який має досвід у зазначених вище сферах?

Якщо так, перерахуйте та додайте резюме ключового персоналу

Так         Ні

 Деталізуйте тут:

 

 

7

5.2.            Чи доступна он-лайн система отримання заявок додатків як технічне рішення? Якщо так, будь ласка, деталізуйте?

Так         Ні

Деталізуйте тут:

☐       Онлайн система доступна, але потребує додаткової розробки  виходячи з потреб Програми малих грантів    

☐       Онлайн система доступна і не потребує подальшої розробки виходячи з потреб Програми малих грантів   

7

6.    Сфера повноважень та аудиторія

6.1. У чому полягає первинна діяльність ОГС/ ГО із захисту суспільних інтересів/ мета існування?

 

3

6.2. Яка сфера повноважень, бачення та мета ОГС/ ГО? (не більше 2 абзаців)

 

3

6.3.  Чи є ОГС/ ГО офіційно уповноважена представляти будь-яку конкретну аудиторію?Якщо так, вкажіть яку саме

 

3

7.    Сфери експертизи

 

7.1. Чи має ОГС/ ГО досвід у будь-якій з ключових сфер, визначених вище в цьому запиті про надання інформації?

 

 

10

7.2. У яких інших сферах ОГС / ГО компетентна

2. У яких інших сферах ОГС / ГО компетентна

□ ________________________________

□ ________________________________

□ ________________________________

□ ________________________________

 

5

8.    Фінансове становище та стійкість

8.1.  Яким був сукупний обсяг фінансування заходів, реалізованих ОГС/ ГО  упродовж попередніх 2 років? Будь ласка, надайте аудовану фінансову звітність за останні 2 роки. Якщо аудована фінансова звітність не доступна, будь ласка, поясніть, чому її не можливо отримати.

 

5

8.2. Які фактичні та прогнозовані надходження фінансових ресурсів ОГС/ ГО  упродовж поточного та наступного років?

 

5

8.3.  Будь ласка, надайте перелік проєктів з описом, тривалістю, місцезнаходженням та бюджетом протягом останніх 2 років (класифікуйте від найбільшого бюджету до найнижчого).

 

5

9.    Прозорість для громадськості

9.1.  Чи є документи організації загальнодоступними? Якщо так, будь ласка, вкажіть які?

Так         Ні

 Деталізуйте тут:

 

2

9.2.  Як отримати доступ до цих документів? (Укажіть посилання на веб-сторінку)

 

2

10.   Консорціум

10.1.  Чи спроможні Ви управляти консорціумом?

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:

5

10.2. Чи на даний час Ви управляєте або раніше управляли консорціумом чи брали у ньому участь? Якщо так, то надайте список усіх консорціумів, список партнерів у консорціумі, повідомте про Вашу роль у консорціумах та загальні фінансові бюджети, пов´язані із їх діяльністю.

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:

4

10.3. Чи Ви перебуваєте в офіційному альянсі з іншими ОГС/ ГО? Якщо так, то будь ласка, повідомте у якому та розкажіть детально.

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:

5

11.     Досвід співпраці з ООН

Ви коли-небудь працювали з агенцією ООН в Украні?

Якщо так, будь ласка, надайте Назву агенції ООН, Назву проєкту, рік реалізації, сума реалізованого проєкту, ПІБ, посада, контактний телефон представника агенції ООН для отримання рекомендацій

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут: 

 

5

12.     Досвід співпраці з ПРООН

Ви коли-небудь працювали з ПРООН в Україні?

Якщо так, будь ласка, надайте Назву проєкту, рік реалізації, сума реалізованого проєкту, ПІБ, посада, контактний телефон представника ПРООН для отримання рекомендацій

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:

5

Total

100

4. Кінцевий термін подання

Пропозиції із підтверджувальними документами слід подати до 18 листопада 2020 року до 12:00 за київським часом. 

5. Спосіб подання

Пропозиції з уіма додатками мають бути поданні за електронною адресою: [email protected] із темою повідомлення: “3-2020-RFI-RPP- Запит інформації від ОГС/ГО в рамках управління Програмою малих грантів”

6. Примітки

 • будуть розглянуті лише документи, які будуть подані на вищевказану електронну адресу;
 • оцінка організацій базуватиметься виключно на основі наданої інформації та поданих документів;
 • документи, що будуть отримані після закінчення строку подачі, не розглядаються;
 • формат таблиці запиту не може бути змінений. Документи, що будуть подані не за форматом, розглядатись не будуть;
 • ПРООН залишає за собою право не підтримквати жодну з організацій, що заявила про свій інтерес в рамках цього запиту.

Додаток 1 : Критерії відбору | Завантажити


Останні публікації цього розділу:

Тендер на послуги: ФОП з КВЕД 73.20

Всі різні, всі свої: набір учасників на тренінги

Конкурс на закупівлю послуг з проведення соціальнного опитування - "Краматорська стратегія розвитку"

Надання послуг з проведення тренінгу ACLS для медичних фахівців СММ ОБСЄ

Конкурс на закупівлю послуг з проведення промо-кампанії щодо розробки стратегії м. Краматорська

Тендер на надання послуг зі створення посібника та відеокурсу з особливостей фінансування політичних партій