Конкурс: “Навчальні заходи для громад Тернопільська та Одеська області”

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
k.kovtun

конкурс проект робота навчання
Конкурс: “Навчальні заходи для громад Тернопільська та Одеська області”

Український фонд соціальних інвестицій

Проект № TF0A8367

“Надання соціальних послуг в громаді”

 

ЗАПРОШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПОДАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНЬ (КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – ВІДБІР КОМПАНІЙ)

Субпакет № TRG -3.9/1

Договір TRG-С-0090033-JSDF “Навчальні заходи для громад, що не залучені до субпроектів (Тернопільська та Одеська області)”

 

Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк) надав урядові України грант на впровадження Проекту „Надання соціальних послуг в громаді” (далі – Проект). Відповідно до Угоди про грант, відповідальним за впровадження Проекту від уряду України є Український фонд соціальних інвестицій (далі УФСІ, Замовник).

УФСІ має намір витратити частину цього гранту на фінансування проведення заходу «Організація та забезпечення матеріально-технічного супроводу онлайн-навчання фахівців 28 об’єднаних територіальних громад» (далі – Навчання) в рамках Договору, який буде укладено відповідно до цього Запрошення між УФСІ та установою, яка виконає консультаційні послуги та матеріально-технічне забезпечення Тренінгів (далі – Виконавець).

Для надання Послуг планується залучити організацію, яка має необхідні кваліфікацію та досвід для виконання завдання у відповідності до Технічного завдання, яке є додатком до цього запрошення.

УФСІ запрошує організації відповідного напрямку діяльності виявити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг.

Відбір Виконавця буде здійснено відповідно до Правил закупівель Світового Банку для позичальників ФІП (фінансування інвестиційних проектів) від липня 2016 року із оновленням в листопаді 2017 року та серпні 2018 року.

 

Зацікавлені Виконавці мають надати:

 • Витяг з ЄДР про види діяльності організації, її місцезнаходження та інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) організації та країну їх реєстрації/постійного проживання.
 • Довідку довільної форми з інформацією, що підтверджує наявність у Виконавця кваліфікації та досвіду, необхідних для надання Послуг.*
 • Опис підходу, методології і плану надання послуг згідно з Технічним завданням.

Включення Виконавців в «короткий список» здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:

 • Наявність досвіду участі у проведенні навчальних програм для підвищення потенціалу фахівців закладів, установ, організацій соціальної сфери (макс.10 балів);
 • Наявність досвіду співпраці з міжнародними організаціями у сфері надання навчальних послуг для фахівців соціальної сфери (макс.10 балів);
 • Наявність у групі не менше 2 тренерів із підтвердженим досвідом організації надання соціальних послуг в громаді в Україні (макс.20 балів);

 

* Виконавець – переможець повинен надати копії всіх документів, зазначених  в довідці

 

-           Наявність досвіду розробки не менше ніж 3-х навчальних (тренінгових) програм для підвищення потенціалу закладів, установ, організацій соціальної сфери (макс.20 балів);

-           Опис підходу, методології і плану надання послуг згідно з Технічним завданням (макс.40 балів).

 

Виконавці можуть об’єднуватись з іншими фірмами у формі спільного підприємства або у формі виконавець-субвиконавець для підвищення рівня своєї кваліфікації. Але, слід звернути увагу, що Виконавець не повинен подавати більше одного виявлення зацікавлення, окремо, або як спільний партнер в іншому виявленні зацікавлення.

 

Інформація щодо Технічного завдання та обсягу послуг зазначена в Додатках до цього запрошення.

 1. Висловлення зацікавленості (українською мовою) з усіма додатками має надсилатися за наступною електронною адресою: [email protected].
 2. Висловлення зацікавленості необхідно подавати з зазначенням наступної теми: «TRG -3.9/1 «Навчальні заходи для громад, що не залучені до субпроектів – виявлення зацікавленості».
 3. Кінцевим терміном для отримання зацікавлень Замовником встановлюється: 22.03.2021р., 17:00 год. за місцевим часом.
 4. Зацікавлені організації можуть отримати додаткову інформацію з 09:00 до 18:00 у будні дні за наступною електронною адресою: [email protected].

 

Додатки:

Додаток 1. «Технічне завдання»

 

 

Додаток 1

до Запрошення до подання зацікавлень № TRG -3.9/1

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

“Навчальні заходи для громад, що не залучені до субпроектів (Тернопільська та Одеська області)”

(субпакет закупівель №TRG-3.9/1)

 

 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк) надав урядові України грант на впровадження Проекту „Надання соціальних послуг в громаді” (далі – Проект).

Метою проекту є надання підтримки 13 об’єднаним територіальним громадам Одеської та 15 об’єднаним територіальним громадам Тернопільської областей  (далі – ОТГ, громада) у побудові їх базової інституційної спроможності планувати та організовувати надання соціальних послуг та інвестувати у пріоритетні послуги, щоб вони були доступними для різноманітних вразливих груп населення.

В рамках проекту передбачено проведення навчання керівників та персоналу підрозділів соціального захисту, установ та закладів, що надають соціальні послуги,  28 громад Одеської та Тернопільської областей для підвищення їх обізнаності і набуття практичного досвіду щодо нових повноважень і функцій у сфері надання соціальних послуг вразливим верствам населення.

Відповідно до Угоди про грант, відповідальним за впровадження Проекту від уряду України є Український фонд соціальних інвестицій (далі УФСІ, Замовник).

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та враховуючи протиепідемічні заходи, визначені для відповідних регіонів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та іншими чинними актами Кабінету Міністрів України, якими встановлені карантинні обмеження, УФСІ планує провести навчальні заходи для підвищення інституційної спроможності територіальних громад у режимі онлайн.

Для проведення навчання фахівців, які надають соціальні послуги в зазначених громадах та їх керівників, УФСІ має намір витратити частину цього гранту на фінансування проведення заходів з  організації та забезпечення матеріально-технічного супроводу тренінгів та для цього залучити підприємство/організацію (далі – Виконавець).

 1. МЕТА

Мета цього завдання полягає у проведені онлайн-навчання для керівників та персоналу підрозділів соціального захисту, установ та закладів, що надають соціальні послуги, 28 громад Одеської та Тернопільської областей для підвищення їх обізнаності і набуття практичного досвіду щодо виконання нових повноважень і функцій у сфері надання соціальних послуг вразливим верствам населення.

Проведення навчання має наростити потенціал та підвищити спроможність керівників  соціального захисту громад в плануванні та організації надання соціальних послуг; підвищити обізнаність керівників та фахівців сфери соціального захисту щодо нормативного регулювання системи надання соціальних послуг в Україні та державних стандартів; підвищити компетентність фахівців громади у наданні соціальних послуг, надати практичні рекомендації щодо роботи з вразливими верствами населення.

III. ОБСЯГ ЗАВДАННЯ І ТРИВАЛІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Опис послуг

Період проведення навчання – 3 травня 2021р. – 1 червня 2021 р. Попередня кількість учасників онлайн-навчання – 307 осіб. Уточнені списки учасників навчання та їх контакти (телефони, електронні адреси) будуть надані Виконавцю УФСІ не пізніше, ніж за 10 днів до початку навчання. Навчання буде проводитись окремо для двох груп.

До групи 1 входять:

 • керівництво виконавчого органу територіальної громади;
 • працівники підрозділів виконавчих органів територіальної громади, які виконують функції соціального захисту населення;
 • керівництво/менеджмент (керівники закладів та установ, що надають соціальні послуги).

До групи 2 входять фахівці, які безпосередньо надають соціальні послуги, а саме:

 • фахівці із соціальної роботи;
 • соціальні працівники;
 • соціальні робітники;
 • логопеди;
 • соціальні педагоги;
 • психологи.

Всього відповідно до попередньої навчальної програми очікується проведення   28 годин навчання (4 заняття для групи 1 та 9 занять для групи 2 + 1 спільне заняття для двох груп).

Формат навчання: вебінари з інтерактивними елементами, із постійним заохоченням учасників до активності.

Виконавець має забезпечити:

 • організацію, матеріально-технічний супровід та модерацію онлайн-навчання фахівців громад;*
 • доступ до програмного забезпечення для проведення навчання – Zoom, Skype for Business, або іншої платформи для проведення онлайн-заходів;
 • розробку матеріалів для онлайн-навчання, а саме: презентації по кожній темі з можливістю подальшого використання учасниками навчання у практичній діяльності;
 • розробку та друк збірника нормативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг (по 1 екземпляру для кожного учасника навчання).
 • розробку практичного посібника з надання соціальних послуг та організації соціальної роботи в громаді у форматі запитань та відповідей.**

* розсилка посилання на конференцію та навчальних матеріалів, апробація та перевірка якості зв’язку, перевірка присутності усіх учасників на заняттях, модерація заходу, розсилка анкет для оцінки якості тренінгів має здійснюватися окремою відповідальною особою (модератором).

** Посібник має включати відповіді на актуальні запитання щодо організації та надання соціальних послуг та ведення соціальної роботи у громаді. Крім того, під час проведення навчання Виконавець заохочуватиме учасників до інтерактивного спілкування, обміну думками та запитаннями. Виконавець буде фіксувати, систематизувати запитання, отримані від учасників навчання, а також інформацію щодо тих аспектів надання соціальних послуг та ведення соціальної роботи, які найбільше потребують роз’яснення. Виконавець готує розгорнуті відповіді на отримані запитання. Запитання та відповіді на них мають бути включені до практичного посібника, який буде розроблений Виконавцем по закінченню навчання.

3.2. Програма навчання повинна мати практичний характер та включати практичні рекомендації щодо надання усіх видів соціальних послуг в громаді. У разі необхідності внесення змін до програми, наведеної нижче, відповідні зміни мають бути попередньо обговорені та погоджені Замовником.

 

Орієнтовна програма навчання

Група 1: Менеджмент

Група 2: Соціальні працівники

Тема 1: Законодавче регулювання надання соціальних послуг та соціальної роботи в громаді

 • Норми українського законодавства, що регулюють функціонування системи надання соціальних послуг в громаді
 • Роль громади у реалізації державної політики та завдань соціальної роботи на рівні територіальної громади.
 • Державні стандарти надання соціальних послуг.

Тривалість: 1 заняття, 2 години

Тема 2: Управління системою надання соціальних послуг на рівні громади

Основні методики стратегічного короткострокового, середньострокового та довгострокового планування у сфері надання соціальних послуг.

 • Управління бюджетом у сфері надання соціальних послуг.
 • Управління персоналом у сфері надання соціальних послуг.
 • Рекомендації щодо порядку залучення до надання соціальних послуг приватних підприємців для отримання прибутку

Тривалість: 1 тема, 2 години

Тема 2: Основи соціальної роботи

 • Форми соціальної роботи.
 • Методи соціальної роботи: метод вирішення проблем (X. Перлман), психосоціальний метод (Ф. Холліс), метод екологічного підходу, метод психологічного підходу (О. Ранк), кризово орієнтований метод, раціональний метод (Г. Вегнер), метод терапії (М. Глассер).
 • Сучасні технології та інноваційні методики проведення соціальної роботи.
 • Основи професійної етики при роботі з вразливими верствами населення (практичні рекомендації).
 • Основи сервісу та клієнто-орієнтованого підходу до надання соціальних послуг;
 • Практичні рекомендації щодо роботи з підопічними в період пандемії;

Тривалість: 1 тема, 2 години

Тема 3: Сучасні підходи до адміністрування соціального захисту на рівні територіальних громад

- Організація роботи у сфері надання соціальних послуг

- Порядок організації оцінки потреб громади в послугах

- Ведення справ одержувачів послуг, моніторинг та аналіз якості надання соціальних послуг, верифікація та перевірка поданих документів

- Організації оцінки потреб громади в соціальних послугах, розробка довгострокових планів у сфері надання соціальних послуг

- Використання ресурсів громади у сфері надання соціальних послуг.

- Практичні рекомендації щодо адміністрування процесу надання соціальних послуг на рівні громад

Тривалість: 1 тема, 2 години

Тема 3: Впровадження інтегрованих соціальних послуг

 • Концепція інтегрованих соціальних послуг: інтегроване управління, інтегрована стратегія, інтегровані процеси, інтеграції технологій, спільного використання наявного спектру послуг.
 • Юридичні аспекти запровадження інтегрованих соціальних послуг
 • Успішні кейси впровадження моделі інтегрованих соціальних послуг в громадах.
 • Тривалість: 1 тема, 2 години

Тема 4: Впровадження інтегрованих соціальних послуг

 • Концепція інтегрованих соціальних послуг: інтегроване управління, інтегрована стратегія, інтегровані процеси, інтеграції технологій, спільного використання наявного спектру послуг.
 • Юридичні аспекти запровадження інтегрованих соціальних послуг
 • Успішні кейси впровадження моделі інтегрованих соціальних послуг в громадах.

 

Тривалість: 1 тема, 2 години

Тема 4: Ведення випадку, як базовий спосіб організації надання соціальних послуг в громаді.

 • Алгоритм ведення випадку.
 • Алгоритм складання індивідуальних планів.
 • Ведення справ одержувачів соціальних послуг
 • Здійснення оцінки потреб сім’ї та особи/дитини: мета, зміст та алгоритм.
 • Досягнення позитивних змін, виконання завдань для реалізації ключових цілей роботи з сім’єю.
 • Особливості проведення оцінки потреб та ведення випадків сімей з дітьми, визначення необхідних стратегій втручання з урахуванням складності випадків.
 • Тривалість: 1 тема, 2 години

Тема 5: Моніторинг та оцінка якості надання соціальних послуг

 • Завдання та цілі проведення моніторингу та оцінки надання соціальних послуг
 • Основні принципи та методи проведення моніторингу та оцінки
 • Практичні рекомендації щодо проведення моніторингу та оцінки
 • Використання результатів проведеного моніторингу та оцінки.

Тривалість: 1 тема, 2 години

Тема 5: Сімейно-орієнтований підхід до надання соціальних послуг

 • Сутність та принципи сімейно-орієнтованого підходу.
 • Алгоритм використання сімейно-орієнтованого підходу у соціальній роботі.
 • Процедури, форми та методи партнерської співпраці з сім’єю, залучення ресурсів родини та громади до створення сприятливих умов для соціалізації тощо.

Тривалість: 1 тема, 2 години

Тема 6: Соціальні послуги в громадах.

Практичні особливості та рекомендації до організації в громаді надання соціальних послуг:

 • Консультування.
 • Практичні рекомендації щодо проведення аналізу життєвої ситуації клієнта, виявлення проблем, шляхів їх розв’язання; складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; представлення інтересів клієнта; корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; сприяння у працевлаштуванні, соціалізації, тощо.
 • Представництва інтересів.
 • Практичні рекомендації щодо ведення переговорів від імені клієнта; юридичний аспект надання послуги, основи роботи з офіційними документами; методологія розшуку близьких та відновлення соціальних зв’язків клієнта. Комунікаційний аспект надання послуги.
 • Догляду вдома.
 • Практичні рекомендації щодо допомоги у самообслуговуванні та веденні домашнього господарства. Основи спостереження за станом здоров’я клієнта; психологічний аспект надання послуги, основи спілкування з клієнтами.
 • Догляду і виховання дітей в умовах, наближених до сімейних.
 • Встановлення з дитиною особистого контакту, формування довірливих стосунків; формування мережі контактів дитини, підтримка стосунків із дітьми/сім’ями громади, підтримка контактів із родичами дитини; психологічний аспект надання послуги: робота над формуванням навичок із самообслуговування, методики виховання та допомоги у розвитку дитини, організації дозвілля та соціалізації.
 • Соціальної профілактики.
 • Основи комунікації та психології при формуванні мотивації до дотримання безпечної щодо здоров’я та життя поведінки; основи превентивної профілактики, практичні рекомендації щодо попередження девіантної поведінки.
 • Натуральної допомоги.
 • Застосування індивідуального підходу при наданні послуги натуральної допомоги. Особливості надання послуги натуральної допомоги для різних вразливих груп населення.
 • Кризового та екстреного втручання.
 • Види кризових ситуацій, які потребують втручання, їх виявлення та оцінка. Методи превенції розвитку кризової ситуації та запобігання при підвищеному ризику. Рекомендації щодо надання послуги в умовах пандемії.
 • Фізичного супроводу людей з інвалідністю.
 • Особливості надання послуги фізичного супроводу особам з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, психічними та інтелектуальними порушеннями. Особливості надання побутової допомоги особам з різними причинами інвалідності. Основи комунікації з особами з інвалідністю та психологічна підтримка під час надання послуги.
 • Соціально-психологічної реабілітації та раннього втручання, соціальної реабілітації.
 • Допомога в аналізі життєвої ситуації отримувача соціальної послуги, визначення основних проблем та шляхів їх вирішення. Практичні рекомендації щодо розвитку, формування та підтримки соціальних навичок клієнта. Рекомендації щодо раннього виявлення біологічних та соціальних чинників ризику щодо порушення розвитку дитини. Успішні приклади впровадження послуги раннього втручання в громаді.
 • Догляду денного.
 • Практичні рекомендації щодо формування та підтримки навичок самообслуговування у клієнтів. Рекомендації щодо надання психологічної підтримки, організації денної зайнятості, дозвілля.
 • Соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах.
 • Оцінка потреб сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО, алгоритм складання індивідуального плану супроводу. Основи психокорекції для сімей у складних життєвих обставинах. Організація та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей.
 • Стаціонарного догляду.
 • Рекомендації щодо спостереження за станом здоров’я та організації надання медичної допомоги під час надання послуги стаціонарного догляду. Особливості комунікації з клієнтами при наданні послуги стаціонарного догляду. Рекомендації щодо надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Приклади організації дозвілля отримувачів соціальної послуги.
 • Соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Практичні рекомендації щодо консультування батьків, опікунів, піклувальників з питань психологічних аспектів спілкування з дітьми. Організація роботи щодо адаптації дитини до нових умов проживання в сім’ї. Особливості надання психологічної підтримки дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та їх прийомним батькам/опікунам/піклувальникам.
 • Посередництва (медіації).
 • Юридичний аспект надання соціальної послуги посередництва. Особливості управління конфліктами та основи ведення переговорів. Запобігання поновлення конфлікту.
 • Соціальної інтеграції та реінтеграції.
 • Особливості роботи та спілкування з бездомними особами. Алгоритм роботи щодо формування соціальних навичок та навичок самостійності у клієнта. Психологічна підтримка клієнта.
 • Супроводу під час інклюзивного навчання.
 • Методи підтримки дитини у спілкуванні та комунікації з дітьми, педагогами та іншими особами. Рекомендації щодо допомоги дитині у самообслуговуванні, пересуванні. Приклади успішної організації дозвілля для дітей під час інклюзивного навчання.
 • Паліативного догляду.
 • Особливості надання психологічної підтримки отримувачам послуги паліативного догляду. Методи психологічної корекції клієнтів. Особливості організації денної зайнятості та дозвілля осіб, що потребують паліативного догляду. Особливості консультування членів родини клієнта.
 • Соціального супроводу при працевлаштуванні на робочому місці.
 • Практичні рекомендації щодо моніторингу ситуації на робочому місці отримувача соціальних послуг. Рекомендації щодо роботи із сприяння адаптації клієнта на робочому місці, навчання клієнта трудовим та соціальним навичкам. Особливості надання психологічної підтримки особам з інвалідністю при працевлаштуванні.
 • Рекомендації для проведення різноманітних методик реабілітації з застосуванням сучасного обладнання. Індивідуальні корекційні програми.

Тривалість: 3 заняття по 2 години

 

Тема 7: Особливості роботи з вразливими групами населення:

 • сім’ями та особами, які опинились в складних життєвих обставинах (кризових ситуаціях) та алгоритм дій виходу з таких ситуацій;
 • з особами похилого віку;
 • з особами та дітьми з інвалідністю;
 • з молоддю;
 • випускниками інтернатних закладів;
 • з постраждалими особами від насильства за ознакою статі;
 • особами, які постраждали внаслідок стихійного лиха або війни;
 • сім’ями, в яких однією з основних проблем є алкоголізм, наркозалежність, ВІЛ/СНІД, психічні захворювання, інвалідність, конфлікт із законом, насильство та жорстоке поводження, міграція та вимушене переселення, досвід інтернатного виховання, ризик відмови від дитини раннього віку або влаштування дитини в інтернатний заклад тощо;
 • Причини виникнення тієї чи іншої соціальної проблеми, її характерні ознаки та вплив на поведінку членів сім’ї, стан і розвиток дитини. Моделі втручання та функції соціального працівника/фахівця із соціальної роботи, види можливих послуг.
 • Порядок дій та відповідальність у разі надання первинної медичної допомоги клієнтам.

Тривалість: 1 заняття, 2 години

Тема 8: Психологічна робота з вразливими верствами населення

 • Психологія особистості.
 • Основи соціальної психології та методи психологічної підтримки вразливих верств населення.
 • Основні методи роботи соціального педагога.

Тривалість: 1 заняття, 2 години

 

 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Виконавець повинен забезпечити здійснення наступних заходів:

4.1. Планування:

 • доопрацювати та погодити із Замовником остаточну навчальну програму;
 • узгодити із Замовником за 7 днів до дати початку навчання дату початку та завершення навчання, а також дати кожного семінару.

4.2. Заходи з проведення навчання

Організаційне забезпечення, яке має забезпечити Виконавець

 • організація та проведення навчальних заходів загальною тривалістю 28-годин для фахівців 28 територіальних громад, що беруть участь у проекті;
 • анкетування учасників навчання щодо його якості в кінці навчання;
 • розробка матеріалів для онлайн-навчання, а саме: презентації по кожній темі з можливістю подальшого використання учасниками навчання у практичній діяльності;
 • розробка та друк збірника нормативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг (по 1 екземпляру для кожного учасника навчання).

4.3. Заходи з підготовки звіту за результатами проведеного навчання

Після завершення навчальних заходів Виконавець повинен підготувати:

 • практичний посібник з надання соціальних послуг та організації соціальної роботи в громаді у форматі запитань та відповідей;
 • узагальнений аналітичний звіт щодо їх результатів. До аналітичного звіту мають бути додані наступні додатки:
 1. a) заповнені анкети з оцінювання проведеного навчання;
 2. b) список учасників навчання у розрізі ОТГ (ПІБ, організація);

 

 1. КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За результатами виконання завдань Виконавцем повинні бути здійснені наступні заходи та надані наступні документи в межах наведених нижче термінів:

№ п/п

Кінцеві результати

Терміни

1

Доопрацювання та узгодження з Замовником навчальної програми

Не пізніше, ніж через 10 робочих днів після підписання договору

2

Підготовка презентацій, розробка та друк збірника нормативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг (по 1 екземпляру для кожного учасника навчання).

Не пізніше, ніж через 30 робочих днів після підписання договору

3

Проведення навчання

Не пізніше, ніж через 2 місяці після підписання договору

4

Підготовка та узгодження із Замовником практичного посібника з надання соціальних послуг та організації соціальної роботи в громаді.

Не пізніше, ніж через 20 робочих днів після проведення навчання

5

Подання Замовнику Узагальненого аналітичного звіту щодо результатів проведення  навчання та додатків до нього

Не пізніше, ніж через 30 робочих днів після проведення навчання

 

 1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦЯ

Кваліфікаційні вимоги до Виконавця:

 • Наявність досвіду участі у проведенні навчальних програм для підвищення потенціалу фахівців закладів, установ, організацій соціальної сфери (макс.10 балів);
 • Наявність досвіду співпраці з міжнародними організаціями у сфері надання навчальних послуг для фахівців соціальної сфери (макс.10 балів);
 • Наявність у групі не менше 2 тренерів із підтвердженим досвідом організації надання соціальних послуг в громаді в Україні (макс.20 балів);
 • Наявність досвіду розробки не менше ніж 3-х навчальних (тренінгових) програм для підвищення потенціалу закладів, установ, організацій соціальної сфери (макс.20 балів);
 • Опис підходу, методології і плану надання послуг згідно з Технічним завданням (макс. 40 балів)

VII. УМОВИ ОПЛАТИ

Передбачається підписання договору з фіксованою формою оплати (стандартна форма договору Світового Банку). Перша частина оплати в розмірі 25% від вартості послуг буде здійснена  впродовж  десяти (10) робочих днів після виготовлення Виконавцем та затвердження Замовником індивідуальних навчальних програм в форматі консультацій та отримання УФСІ відповідного Акту прийому-передачі наданих послуг та друга частина оплати у розмірі 75% від вартості послуг – протягом десяти (10) робочих днів після проведення навчання в форматі консультацій та отримання УФСІ Узагальненого  звіту щодо результатів проведення навчання, а також Акту прийому-передачі наданих послуг.


Останні публікації цього розділу:

Конкурс есе "Європейський Союз, Україна та я"

Тендер на закупівлю верстату для лазерного різання та гравіювання

Тендер на закупівлю інтерактивної панелі Prestigio Multiboard 65' з мобільною стійкою

Тендер на закупівлю 3D-Принтера для обладнання навчального простору лабораторії виробництва

RFQ 454_Закупівля нового трактору «Беларус МТЗ-892» - 1 шт, та снігового відвалу (лопати) на МТЗ, ЮМЗ, Т-40

Стартує IV Міжнародний сатирично-гумористичний фотоконкурс "Весела копиця" 2021!