Актуальне законодавче: на що НУО й волонтерам варто звернути увагу

Як в умовах війни зареєструвати громадську організацію, чи дозволяється суміщати волонтерство з роботою, якою є відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги (на жаль, можемо ...

289074585_694875391796717_3435207258970869036_n

Громадський Простір

Як в умовах війни зареєструвати громадську організацію, чи дозволяється суміщати волонтерство з роботою, якою є відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги (на жаль, можемо ставати свідками подібних явищ), що нового очікується в законодавстві з того, що змінить умови для волонтерів та що не завадить знати активним та дієвим — про це розповів Громадському Простору Євген Воробйов, адвокат-партнер ГО “Платформа прав людини” .

Є. Воробйов

 

Особливості реєстрації НУО та БФ на період воєнного стану

Постановою КМУ №209 від 06.03.2022 «Про деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» передбачається, що зареєструвати ГО чи БФ можна державними реєстраторами, які включені до спеціального переліку, ознайомитись з ним можна за цим посиланням.

На період дії воєнного стану реєстрація проводиться шляхом подання документів фізично, особою заявником, шляхом відвідування державного реєстратора, або в електронній формі, шляхом направлення документів на електронну адресу державного реєстратора, у разі подання документів в електронній формі, потрібно на них накладати електронний цифровий підпис заявника. Всі документи подаються безпосередньо заявником, на час дії воєнного стану представник це зробити не зможе.

Для проведення реєстраційних дій на період воєнного стану, можна звертатись до будь-якого реєстратора, що містяться за згаданим посиланням. Згадана постанова передбачає, що державна реєстрація проводиться посадовими особами незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи громадських формувань.

Також слід врахувати, оскільки наразі функція онлайн реєстрації громадської організації за допомогою Онлайн будинку юстиції відключена, то з метою отримання статусу неприбуткової організації, окремо слід звертатись до податкового органу, але вже за місцезнаходженням організації. Якщо звернутись до податкової упродовж 10 діб з моменту реєстрації, то буде вважатись, що організація неприбуткова з моменту її державної реєстрації. Подати заяву можна шляхом фізичного відвідування або в електронній формі, шляхом надсилання на електронну адресу з накладання електронного цифрового підпису (або через кабінет платника податків).

Також новим є звільнення від сплати адміністративного збору благодійних організацій, громадських об’єднань, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії.

законодавство

 

Суміщення волонтерської роботи з основним місцем роботи

Відсутність на роботі працівника через зайнятість волонтерською діяльністю не вважатиметься для роботодавця поважною причиною та може мати для працівника негативні наслідки, оскільки волонтерство у робочий час чинними нормативно-правовими актами не передбачено.

15.03.2022 ВРУ прийняла ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», тому є можливість призупинення дії трудового договору на час дії воєнного стану. Також є можливість отримання відпустки на 24 календарних дні.

Ст. 60 КЗпП передбачає можливість працювати за гнучким графіком роботи. Для цього працівник повинен звернутись із заявою до роботодавця.

Також, ст. 60-2 КЗпП передбачається можливість працювати дистанційно. У разі запровадження дистанційної роботи, працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

На час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру надомна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов’язкового укладення трудового договору про надомну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження надомної роботи.

 

Важливо взяти до уваги…

Також важливо знати, що 15.03.2022 ВРУ прийняла ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», де у розділі XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України додала п. 63, яким визначено, що на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 статті 134 цього Кодексу передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, за умови що такі послуги, майно добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів”.

Також, 24.03.2022 ВРУ прийняла ЗУ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги», яким доповнила новий склад кримінального правопорушення за статтею 201-2 – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Відповідальність може настати за:

1. Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, – караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під гуманітарною допомогою, благодійними пожертвами та безоплатною допомогою слід розуміти поняття, визначені Законом України “Про гуманітарну допомогу” та Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

Гуманітарна допомога — цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”;

Дії, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у триста п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (від 434 175 грн.); у великому розмірі – якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (від 1 240 500 грн.); у особливо великому розмірі – якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (від 3 721 500 грн.).

законодавство1

 

Очікується…

За інформацією ЦЕДЕМ, очікується прийняття “волонтерських” законопроєктів №7363 та №7364, котрі зараз розглядає Верховна Рада України.

У них прописані кілька кроків, які суттєво змінять на краще умови для волонтерів.

  1. Перелік напрямів для волонтерства стає ширшим. Зокрема, додасться напрямок з надання допомоги для подолання наслідків збройної агресії рф проти України (очевидно, що цього пункту не було у оригінальному законі 2011 року).

  2. З’являться передумови, аби розробити і втілити державні цільові програми з підтримки волонтерства та підвищення кваліфікації волонтерів.

  3. Законопроєкти стимулюватимуть практику договорів між неприбутковими організаціями та волонтерами.

  4. Волонтери зможуть включати компенсацію витрат на відрядження (наприклад, проїзд та харчування), медогляди та щеплення у перелік доходів, з яких не платитимуть ПДФО та ЄСВ. Для цього потрібно узгодити норми Податкового кодексу зі спеціальним законом “Про волонтерську діяльність”, аби відшкодування витрат не вважалося доходом волонтера.

  5. Також до списку надходжень, з яких не платитимуть ПДФО, увійдуть компенсації витрат, якщо волонтер навчався: до прикладу, домедичній допомозі, психологічній адаптації, роботі з ПТСР. До речі, така норма вже діє для учасників заходів організацій осіб з інвалідністю. Однак, завдяки змінам цим правом не зможуть скористатися ГО, відсутні у реєстрі неприбуткових установ та організацій – аби не було зловживань.

  6. Доповнення до пункту 63 підрозділу 4 Перехідних положень Податкового кодексу Україну дозволять неприбутковим організаціям допомагати постраждалим від бойових дій фізичним особам (наприклад, вимушеним переселенцям), не порушуючи умови неприбутковості. Така норма вже працює для тих, хто допомагає ЗСУ та іншим військовим формуванням. А оскільки зміни до статуту вносити складно, поправка лишається актуальною.

  7. А відповідно до змін у пункті 69.12 підрозділу 10 тих же Перехідних положень Податкового кодексу, організації зможуть не включати весь ланцюг операцій з гуманітарною допомогою (починаючи з її ввезення) до розрахунку суми для реєстрації платником ПДВ.


Тематика публікації:            

Останні публікації цього розділу:

Юрій Антощук: працюємо над створенням рекомендацій херсонським громадам та відновленням соціальних зв'язків

Простір, де вас вислухають, творить умови для зцілення: Франческо Ардженіо Бенаройо про досвід допомоги українцям

Репортажно з Алеї ГО «Згуртованість»: у Києві відбувся #РазомДіємо Фест

Меморіал: створення нової культури пам’яті, віддаленої від радянщини

"Якщо не працювати з культурою, то є сусідні держави, які б хотіли з нею попрацювати" — Яна Бойцова

Юлія Соловйова: мотивацією має бути бажання жити під синьо-жовтим стягом