Вебінар щодо грантів «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)»

Початок: 22.04.2024
Адреса:
Місце: онлайн

Завершено

pexels-porapak-apichodilok-346731
Вебінар щодо грантів «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)»

Тема                       Зміна дати проведення вебінару щодо грантів в рамках проєкту «Про-Доброчесність» – річна програмна заява-001 APS-PRO-INTEGRITY-FY2024

Посилання         підготовлено згідно умов Договору № 72012124M00001 за підтримки USAID та FCDO «Сприяння доброчесності в публічній сфері»

Назва наданої можливості фінансування: грантове фінансування – підсилення інституційних антикорупційних спроможностей на національному рівні для підсилення запобігання, виявлення та зменшення корупції, включаючи підвищення можливостей до життєстійкості, відновлення та відбудови (FY 2024)

Тип оголошення: річна програмна заява (РПЗ)

№ наданої можливості фінансування: APS-PRO-INTEGRITY – FY2024

Дата початку: 1 квітня 2024 р.

Кінцевий термін надсилання запитань: запитання можуть надходити на постійній основі під час вього періоду дії річної програмної заяви

Поправка 1: зміна дати проведення вебінару

Технічна інформаційна сесія щодо розяснення річної програмної заяви для потенційних партнерів:

Компанія DAI проведе онлайн інформаційну сесію щодо роз’яснення своєї річної програмної заяви, під час якої потенційні зацікавлені сторони зможуть поставити свої запитання та отримати детальну інформацію щодо річної програмної заяви у вказані дати: 

22 квітня 2024 р.

Під час сесії буде надано послуги перекладу, у разі виникнення додаткових запитань зверніться за адресою [email protected]

Запит на реєстрацію просимо надсилати на адресу [email protected]

Довідково: 

Проект “Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)” за підтримки USAID та FCDO  – це програма, яку реалізує компанія DAI, та яка розрахована на 5 років, і яку було запущено в грудні 2023 року. Мета проекту “Сприяння доброчесності в публічному секторі (Pro-Integrity)” – зменшення проявів корупції та пов’язаних з нею ризиків для відновлення кращої України. У процесі роботи проект “Pro-Integrity” націлений на досягнення трьох цілей:

  • Посилення інституційної спроможності антикорупційних інституцій на національному рівні для покращення умов запобігання, виявлення та стримування корупції;
  • Посилення антикорупційного комплаєнсу та контролю в органах місцевого самоврядування;
  • Підвищення прозорості та підзвітності в процесі підтримки стійкості, відновлення та відбудови України.

Мета даної річної програмної заяви – залучити заявки для отримання фінансування. Компанія DAI, за підтримки Міжнародного агентства з питань міжнародного розвитку США (USAID) та FCDO, просить потенційних партнерів спочатку надсилати концептуальні заявки, а потім – повну форму заявки на впровадження інноваційної діяльності для підтримки антикорупційних реформ. Концептуальні заявки повинні містити практичні рішення, які відповідатимуть цілям проекту “Pro-Integrity”, які перелічені вище.

 

Subject:                   Change date of the webinar – Pro-Integrity Grants – Annual Program Statement 001 APS-PRO-INTEGRITY-FY2024

Reference:             Issued Under Contract No. 72012124M00001, USAID and UK Dev Promoting Integrity in Public Sector Activity

Funding Opportunity TitleGrant Fund – Strengthening the National Level Anti-Corruption Institutional Capacity to Advance Corruption Prevention, Detection, and Deterrence, Including in Resilience, Recovery, and Reconstruction Efforts (FY 2024)

Announcement Type: Annual Program Statement (APS)

Funding Opportunity Number: APS-PRO-INTEGRITY – FY2024

Issuance Date: 1st of April 2024

Deadline for Questions: Questions will be received on a rolling basis, throughout the APS period.

Amendment 1: Change date of the webinar

APS Technical Info Sessions for Potential Partners:

DAI will hold online APS Info Sessions, where potential applicants may ask questions and obtain detailed information about this APS on following dates: 

22 April 2024

Regular interpretation will be provided, if you have any additional questions, please contact: [email protected]

Please send requests for registration for the event at [email protected]

Project overview:

The USAID and FCDO Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity Activity) is a five-year program launched in December 2023 and implemented by DAI Global. The purpose of the Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity Activity) is to reduce corruption incidence and risks to build back a better Ukraine. The Pro-Integrity Activity will work to achieve this purpose by addressing three independent objectives:

  • Strengthen national level anti-corruption institutional capacity to advance corruption prevention, detection, and deterrence.
  • Strengthen anti-corruption compliance and control in local governance.
  • Advance transparency and accountability in resilience, recovery, and reconstruction efforts.

The purpose of this Annual Program Statement (APS) is to solicit applications for funding. DAI through the United States Agency for International Development (USAID) and UK Dev, is seeking concept papers first and then full applications from prospective partners to implement innovative activities to advance reforms and anti-corruption solutions. The concept papers need to propose practical solutions that will contribute to achievement of PRO-INTEGRITY Objectives, noted above.