Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу»

Початок: 05.11.2020 о 08:00
Закінчення: 06.11.2020 о 17:00
Адреса: Житомир, Україна
Місце: онлайн
Державний університет “Житомирська політехніка”

Завершено

онлайн вебінар
Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу»

Державний університет «Житомирська політехніка» запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами та перспективами сталого розвитку бізнесу, взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу», що відбудеться 5-6 листопада 2020 року.

До Вашої уваги пропонуються секції:

Секція 1. Сучасні моделі ефективного бізнесу підприємств.
Секція 2. Моделювання та прогнозування економічних процесів розвитку підприємництва в умовах глобалізації.
Секція 3. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту в глобальному конкурентному середовищі.
Секція 4. Проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.
Секція 5. Концептуальні засади розвитку фінансів в умовах сталого розвитку
Секція 6. Розвиток банківської системи в сучасних умовах господарювання
Секція 7. Пріоритети розвитку страхових організацій
Секція 8. Проблеми міжнародних економічних відносин на засадах сталого розвитку та в умовах викликів цифровізації економіки
Секція 9. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в умовах сталого розвитку.

Участь в конференції БЕЗКОШТОВНА.

Тези, заявку учасника конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету до 06.11.2020 року.

Форма участі в конференції: дистанційна.

Тези надсилаються лише в електронному вигляді на адресу відповідальних секретарів за секціями.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Обов’язковою є реєстрація за посиланням.

Підтвердження про одержання матеріалів буде надіслане протягом 2 робочих днів.

За результатами роботи конференції тези доповідей учасників будуть розміщені на сайті https://conf.ztu.edu.ua/.

Вимоги до оформлення тез

Тези оформлюються у файлі типу «документ Місrоsоft Wогd».

Формат сторінки – А4, поля – 25 мм з усіх боків, орієнтація книжкова, шрифт «Times New Roman», розмір – 10 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний, без відступів). Текст обсягом 1 або 2 повні сторінки.

Складові:

1. Індекс УДК у лівому верхньому кутку (9 пунктів).
2. Прізвище та ініціали автора, наукового керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання напівжирним, виключка вправо – скорочено (11 пунктів).
3. Назва навчального закладу повністю (10 пунктів, курсив).
4. Тема доповіді (назва тези) – напівжирним, виключка по центру (12 пунктів).
5. Текст тези – виключка по ширині тексту, міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ – 6 мм. Рисунки слід виконувати у Wогd. Всі текстові написи на рисунках виконувати тільки в кадрах або текстових рамках. 

Не пізніше встановленого терміну необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету:

Секція Секретар секції e-mail
Секція 1. Сучасні моделі ефективного бізнесу підприємств. к.е.н., доц. Виговський Володимир [email protected]
Секція 2 Моделювання та прогнозування економічних процесів розвитку підприємництва в умовах глобалізації. к.е.н. Вячеслав Ткачук [email protected]
Секція 3. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту в глобальному конкурентному середовищі. к.е.н., доц. Виговський Володимир [email protected]
Секція 4 Проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Осіпчук Дарина [email protected]
Секція 5 Концептуальні засади розвитку фінансів в умовах сталого розвитку Іванисько Наталія [email protected]
Секція 6 Розвиток банківської системи в сучасних умовах господарювання Іванисько Наталія [email protected]
Секція 7 Пріоритети розвитку страхових організацій Іванисько Наталія [email protected]
Секція 8 Проблеми міжнародних економічних відносин на засадах сталого розвитку та в умовах викликів цифровізації економіки к.е.н. Вячеслав Ткачук [email protected]
Секція 9 Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в умовах сталого розвитку. Лілія Симон [email protected]

 

Файли називати за прикладом: Zayavka_Surname; Tezy_Surname. Після надання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.