ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України»

Початок: 10.02.2022
Адреса: Kyiv, 03083, Україна
Місце: Київ, просп. Повітрофлотський 34

Завершено

271725957_1266728563810549_2309585287374045493_n
ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України»

Міжнародна асоціація трансферу технологій

Національний інститут регіонального розвитку

Київський національний університет будівництва і архітектури

Мала академія наук AGGR University

Інформують Вас, що 10 лютого 2022 р. проводиться ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України».

Конфереція проводиться за підтримки Проекту Еразмус+ «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd», № 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

 Детальніше на сайті організаторів – https://itta.org.ua/koferencia-10-02-22/

Планується робота за напрямками:

 1. ОСВІТА

  • Освіта у напрямку безпеки життєдіяльності, охорони праці і цивільного захисту. Компетентністний підхід в підготовці спеціалістів.
  • Дистанційна освіта у вищий школі.
  • Проблеми підготовки фахівців.
  • Методичні основи виховного процесу.
  • Стратегічні напрями реформування системи освіти.
  • Сучасні методи викладання.
  • Соціальна педагогіка.
  1. ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  • Екологізація освіти як основа стратегії збалансованого розвитку.
  • Безпека атомної енергетики, горіння речовин.
  • Екологічна безпека.
  • Глобальні та регіональні екологічні проблеми
  • Охорона природних комплексів
  • Інтегроване управління природокористуванням
  • Імплементація Європейського екологічного права
  • Альтернативні (відновлювані) джерела енергії.
  • Проблеми надійності та енергозбереження.
  • Безпека життєдіяльності
 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
 • Сучасні технології управління.
 • Банки та банківська система.
 • Зовнішньоекономічна діяльність.
 • Фінансові відносини.
 • Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
 • Управління трудовими ресурсами.
 • Математичні методи в економіці.
 • Економіка промисловості.
 • Економіка підприємства.
 • Логістика.
 • Економіка АПК.
 • Регіональна економіка.
 • Економічна теорія.
 • Державне регулювання економікою.
 • Макроекономіка.
 • Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.
 • Екологічна економіка і сталий розвиток.
 • Енергоефективність економіки.
 • Економіка торгівлі та послуг.
 • Економіка природокористування.
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Інновації та інвестиційна діяльність.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 • Фінанси, банківська справа, страхування.
 • Маркетинг.
 • Менеджмент.
 1. ПРАВО
 • Історія держави та права.
 • Адміністративне і фінансове право.
 • Охорона авторських прав.
 • Трудове право та право соціального забезпечення.
 • Карне право та кримінологія.
 • Боротьба з економічними злочинами.
 • Екологічне, земельне та аграрне право.
 • Конституційне право.
 • Цивільне право.
 • Господарське право.
 • Криміналістика та судова медицина
 • Підприємницьке та банківське право.
 • Кримінально-процесуальне право. 
 1. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Комп’ютерна інженерія.
 • Обчислювальна техніка та програмування.
 • Програмне забезпечення.
 • Інформаційна безпека.
 1. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 • Металургія
 • Гірництво
 • Машинобудівництво
 • Електротехніка
 • Теплотехніка
 • Гідротехніка
 • Радіотехніка
 • Будівництво
 • Матеріалознавство
 1. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
 • Соціальні комунікації. Медіа.
 • Журналістика. Теорія та історія журналістики
 • Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
 • Соціальна інформатика. Прикладні соціально-комунікаційні технології.
 • Реклама.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на web-сторінках за адресою: https://itta.info

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Останній термін подання статтей – лютого 2022 р. (включно).

Обсяг статті – 2-5 сторінки. Скачати збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи конференції за адресою https://itta.org.ua/ натиснувши на слова «ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК».