II Міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу»

Початок: 04.11.2021
Закінчення: 05.11.2021
Адреса: вул. Чуднівська, 103, Житомир, Україна
Місце: Державний університет " Житомирська політехніка"
Державний університет “Житомирська політехніка” E-mail: [email protected]

Завершено

конференція
II Міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу»

Державний університет «Житомирська політехніка» запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами та перспективами розвитку суспільства взяти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції з проблем вищої освіти і науки «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу», яка відбудеться 04-05 листопада 2021 року.

Робота буде проводитись за секціями:

Секція 2. Економічний розвиток в умовах цифровізації економіки та суспільства.

Секція 7. Проблеми міжнародних економічних відносин на засадах сталого розвитку та в умовах викликів цифровізації економіки.

Для секцій передбачена виключно електронна реєстрація за посиланням. На адресу секретаря надсилаються виключно тези доповіді.

Секція

Секретар секції

e-mail:

Секція 2

к.е.н., ТКАЧУК Вячеслав

[email protected]

Секція 7

к.е.н., доц. МЕЛЬНИК Тетяна

[email protected]

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі в конференції:  заочна.

Участь в конференції  – БЕЗКОШТОВНА

Тези, заявку учасника конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету до 30.10.2021 року.

Підтвердження про одержання матеріалів буде надіслане протягом 2 робочих днів.

За результатами роботи конференції тези доповідей учасників будуть розміщені на сайті до 15.11.2021 р.

Вимоги до оформлення тез 

Тези оформлюються у файлі типу «документ Місrоsоft Wогd

Формат сторінки – А4, поля – 25 мм з усіх боків, орієнтація книжкова, шрифт «Times New Roman», розмір – 10 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний, без відступів). Текст обсягом 1 або 2 повні сторінки.

Складові:

  1. Індекс УДК у лівому верхньому кутку (9 пунктів).
  2. Прізвище та ініціали автора, наукового керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання напівжирним, виключка вправо – скорочено (11 пунктів).
  3. Назва навчального закладу повністю (10 пунктів, курсив).
  4. Тема доповіді (назва тези) – напівжирним, виключка по центру (12 пунктів).
  5. Текст тези – виключка по ширині тексту, міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ – 6 мм.

Рисунки слід виконувати у Wогd. Всі текстові написи на рисунках виконувати тільки в кадрах або текстових рамках.

Формули розміщувати з виключкою вліво з відступом 20 мм. Нумерація формул – з виключкою вправо. Як основний шрифт у формулах слід використати TimesET.

Всі буквені позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові як за розміром, так і за гарнітурою.