Створено нову методику формування ефективних місцевих цільових програм для ОМС

Методику формування місцевих цільових програм розробила команда НУО «Сучасний Формат» за підтримки Проєкту USAID.Документ покликаний ознайомити з процедурами розробки, затвердження, фінансування, ...

Додано:
Oksana Trokoz

Cover
Створено нову методику формування ефективних місцевих цільових програм для ОМС

Методику формування місцевих цільових програм розробила команда НУО «Сучасний Формат» за підтримки Проєкту USAID.

Документ покликаний ознайомити з процедурами розробки, затвердження, фінансування, моніторингу виконання місцевих цільових програм, як інструменту управлінської діяльності, а також з метою соціально-економічного відновлення та розвитку громад.

Методика призначена для посадових осіб органів місцевого самоврядування, головних розпорядників бюджетних коштів, депутатів місцевих рад, керівників комунальних підприємств і установ, представників інститутів громадянського суспільства.

Олеся Голинська, експертка з місцевого економічного розвитку Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»:

Видана у межах гранту USAID ГОВЕРЛА Методика формування місцевих цільових програм є важливою та своєчасною експертною розробкою, яка допоможе громадам не лише Житомирщини, а й всієї України орієнтуватися у процесах та процедурах програмування. Адже місцеві цільові програми, що втілюють шлях до реалізації операційних цілей стратегій розвитку громад є частиною прогресивної моделі гармонізації систем просторового, стратегічного планування, програмування та програмно-цільового бюджетування, над якою працює USAID ГОВЕРЛА і яка дозволить упорядкувати та узгодити процеси та документи довго-, середньо- та короткострокового періодів, а також гармонізувати зміст відповідних управлінських дій та рішень.

У своїй діяльності органи місцевого самоврядування використовують різні планувальні інструменти і документи – стратегії, концепції, програми, плани, бюджети, які мають бути взаємопов’язані та взаємоузгоджені між собою та спільно працювати на досягнення визначених цілей територіальних громад. Однак посадовим особам ОМС та мешканцям громади буває складно розібратись у особливостях планувальних документів, які часто регулюються нормативно-правовими актами різного відомчого підпорядкування, мають прогалини у визначенні та неузгоджені між собою. Особливе місце в цій системі планувальних документів посідають місцеві цільові програми (МЦП), які мають слугувати середньостроковим інструментом планової та цілеспрямованої діяльності ОМС у всіх сферах соціально-економічного розвитку громад, формуванні місцевих політик та реалізації операційних цілей стратегій розвитку територіальних громад.

В рамках реалізації грантового проєкту експерти НУО «Сучасний Формат» провели аналіз діяльності ОМС десяти громад-партнерок Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» в Житомирській області (Гришковецька, Ємільчинська, Звягельська, Іршанська, Коростенська, Любарська, Тетерівська, Хорошівська, Черняхівська, Чуднівська).

Аналіз засвідчив, що лише одна громада (Коростенська міська ТГ) використовує затверджений рішенням сесії порядок розробки та фінансування місцевих цільових програм. У дев‘яти із десяти громадах-партнерках одночасно чинними є від 30 до понад 50 місцевих цільових програм, при цьому подекуди програми складаються лише з одного завдання чи заходу. Якість цих планувальних документів, які є основою для формування місцевих політик у різних сферах соціально-економічного життя громад, є низькою. Більшість МЦП у громадах носить формальний характер:

  • відсутній зв’язок із стратегічними документами розвитку громад та об’єктивним обґрунтуванням проблем, на вирішення яких спрямовані програми;
  • неузгоджені між собою цілі, завдання і заходи програм;
  • переважно відсутні очікувані результативні індикатори програм, а також фінансово-ресурсне забезпечення їх виконання.

Одним із шляхів удосконалення середньострокового планування, узгодження  планувальних документів між собою та з наявними фінансовими ресурсами, забезпечення на цій основі сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад, є формування єдиних підходів до розробки, фінансування, моніторингу виконання місцевих цільових програм. На основі даної методики рішенням своїх рад громади зможуть затвердити власні порядки, уніфікувати роботу з місцевими цільовими програмами. Зробити цей процес зрозумілим для всіх заінтересованих сторін (посадовців, депутатів, громадськості) і таким чином підвищити свою інституційну спроможність і ефективність управлінської діяльності.

 

Методика розроблена експертами НУО “Сучасний Формат” в рамках проєкту «Сприяння поступовому переходу між реагуванням на надзвичайні ситуації органами місцевого самоврядування та сталим соціально-економічним розвитком і зростанням шляхом запровадження антикризових інструментів місцевого економічного розвитку (МЕР) та демонстрації програм МЕР, які передбачають відновлення території громад» та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цього документу не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.


Тематика публікації:    

Останні публікації цього розділу:

Налагодження процесу реабілітації в умовах воєнного стану

Перспективи впровадження інклюзії обговорили у другий день форуму «Світ без обмежень»

Форум «Світ без обмежень» зібрав спільноту партнерів з 16 областей України

Записати подкаст, провести подію, попрацювати — в Українсько-данському молодіжному домі в Києві

Відбулася презентація другого кварталу грантових заявок UCSIRP

ГО закликають голів місцевих органів влади взяти в роботу еко-чеклист для громад України