Навчання з проєктного менеджменту та основ бюджетного процесу в сільських громадах Херсонщини

Новий проект  в двох громадах Бериславського району Херсонської області, під назвою «Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!» перейшов на стадію навчання громадських активістів. ...

Додано:
halynabakhmatova

pexels-cottonbro-3201466
Навчання з проєктного менеджменту та основ бюджетного процесу в сільських громадах Херсонщини

Новий проект  в двох громадах Бериславського району Херсонської області, під назвою «Партнерство влади і громади заради відновлення «Діємо разом!» перейшов на стадію навчання громадських активістів. Громади вже отримали облаштовані громадські хаби та  сформовані діалогові групи для співпраці влади та громади. Разом з експертами  Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень (ПЦПСД) над процесами раннього відновлення на звільнених територіях України  при потужному посиленні громадської участі працюють представники влади та активні мешканці  обраних громад.

Керівник проекту Володимир Молчанов підкреслює, що «окрім  матеріального відновлення громад,  необхідно буде відроджувати і місцеве самоврядування,  і ефективну участь громади, і підсилення громадських організацій, і соціальну  згуртованість  між громадянами та владою. Підписані  Меморандуми про сприяння діяльності діалогових груп і громадських хабів в  Бериславській та Високопільській громадах  закріпили  постійні комунікації влади та громади.

На початку червня для громадських експертів  обох цих громад було проведено  два тренінги (онлайн) з тем   «Основи проєктного менеджменту для участі у процесі відновлення» та “Вступ до бюджетного процесу”. Це лише перші етапи навчання, яке складається з 4-х тренінгів. 

Короткий зміст матеріалів   першого семінару

 Що таке проєкт? Це тимчасове підприємство, призначене для надання унікальних послуг, створення інших унікальних продуктів

 Фази проєкту:   ініціювання (ідея – розробка статуту);  оборотний основний цикл (планування- виконання-моніторинг);  закриття (оцінка досягнення результатів, звітування)

 Піраміда планування:   Хто, коли, як, за що?  Що треба робити? Як ми цього досягнемо? Чого хочемо? Чому?        

Презентація тренера Д.Білого

 Структура проєкту: 

 1. Анотація (резюме), 
 2. мета, завдання, 
 3. попередні і альтернативні приклади діяльності для досягнення мети, 
 4. очікувані результати, 
 5. заходи, 
 6. управління ризиками, 
 7. бенефіціари і стейкхолдери 

Мета проекту – це якісні зміни, які відбудуться;  завдання  проекту – це спосіб і шляхи досягнення мети;  результати  проекту  можуть бути короткострокові і довгострокові,  кількісні і якісні.      

Стейкхолдери – це всі особи, які діями чи бездіяльністю впливають чи можуть вплинути на перебіг виконання проєкту. Бенефіціари –  це вигодонабувачі від результатів проєкту.

Ризики: події, які можуть статися і вплинути на перебіг проєкту і досягнення його мети; ризики  можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Заходи проєкту: діяльність, яка здійснюється послідовно чи паралельно, і яку можна виокремити. Заходи мають надавати вимірюваний результат з індикаторами виконання та доказом їхнього існування, зазначати відповідальних осіб, локальну потребу в ресурсах.  Всі заходи відображаються в графіку проекту.

Змістовний звіт в кінці проєкту: це модифікована проєктна заявка, де плани перетворюються у повідомлення про їхнє виконання, з посиланням на індикатори у вигляді додатків. Фінансовий звіт –  це модифікований бюджет, де план витрат стає звітом про їх здійснення з індикаторами – первинними документами.    

Коротний зміст матеріалів другого  семінару: 

 1. Вступ до бюджетного процесу: формування, використання, структура (доходи та видатки, загальний та спеціальний фонди, основні етапи бюджетного процесу, ролі та відповідальність різних органів влади у бюджетному процесі).  
 2. Формування місцевого бюджету: джерела надходжень (різні збори та податки), процедура складання та затвердження, можливості громадського бюджету.
 3. Структура видатків головного розпорядника місцевого бюджету: видатки на керівництво і управління, видатки на основну діяльність – надання публічних послуг, фінансування проектів місцевого розвитку.
 4. Методи та інструменти громадського контролю: прозорість та підзвітність місцевих бюджетів.
 5. Аналіз бюджетних документів.
 6. Практичні приклади, завдання та кейси.       
 7. Юридичні аспекти громадського контролю: законодавче забезпечення бюджетного процесу та громадського контролю – Бюджетний кодекс як базовий нормативний документ,  важливі для громадян статті  1,2, 20, 28.

 Що таке бюджет? Це План (проєкт) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій органів державної влади, місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, яким є календарний рік. 

Які є етапи бюджетного процесу? Підготовчий  етап, етап  виконання та етап  звітування.

Хто є головний розпорядник бюджетних коштів (ГРБК)? Це виконавчий орган ОМС, чи його підрозділ, визначений рішенням про бюджет, уповноважений розробляти бюджетні запити, формувати бюджетні програми, розподіляти кошти між одержувачами

Громадський контроль над бюджетним процесом. Для повноцінного громадського контролю бюджетного процесу на всіх етапах, крім громадської зацікавленості і компетенції, необхідно дотримання владою принципів відкритості (тобто виконання обов’язків з оприлюднення проєктів рішень, самих рішень, додатків, звітів про виконання, паспортів бюджетних програм відповідно до статті 28 БКУ) та  прозорості (тобто ініціативне заохочення громадян через збір пропозицій, громадське обговорення, предметний розгляд пропозицій і зауважень, публічність заходів звітування)

 Яким чином громадяни можуть ефективно брати участь у бюджетному процесі? 

 1. Через співпрацю з владою сприяти забезпеченню відкритості і прозорості;
 2. Надавати пропозиції до майбутнього проєкту бюджету на стадії його підготовки;
 3. Надавати пропозиції і зауваження до вже розробленого проєкту бюджету;
 4. Шляхом порівняльного аналізу показників ефективності і якості пропонувати владі відкоригувати неефективні та/або неякісні заходи бюджетних програм;
 5. Пропонувати змінити і доповнити показники бюджетних програм в паспортах для кращого контролю доброчесності та ефективності;
 6. Здійснювати альтернативну оцінку ефективності за власними показниками або за первинними (не підігнаними під факт) значеннями чинних показників в рамках громадського аудиту. 

Галина Бахматова


Тематика публікації:        

Останні публікації цього розділу:

Східний Варіант запустив нову YouTube-програму про міжнародну допомогу

Кар'єрне консультування для нових мешканців громади: досвід ГО PRO WOMEN UA 

Сталість жіночого бізнесу попри війну, блекаути, вимушені передислокації: вшосте оголошено фіналісток конкурсу "Створено жінками - 2024"

Новий щотижневий дайджест вакансій для громадських активістів та активісток

Як покращити новинний контент на сайтах ВЦА Луганщини і Донеччини? Комунікаційники отримали поради

Громадські активісти Півдня України підвищують свою спроможність та планують нові ініціативи