Консультант з управління активами в програму USAID DOBRE/Local Asset Management Consultant for USAID DOBRE program

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
GC_UkraineHR

вакансія vacancy job
Консультант з управління активами в програму USAID DOBRE/Local Asset Management Consultant for USAID DOBRE program

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), шукає короткострокових консультантів:

 

ПОЗИЦІЯ:                                                 Короткостроковий консультант з управління активами

ПЕРІОД РОБОТИ:                               10 місяців

МІСЦЕ РОБОТИ:                                  ОТГ, які розташовані в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Івано-Франківській та Тернопільській областях

РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ:         залежить від кількості ОТГ, які будуть закріплені за консультантом

МЕТА: Глобал Комьюнітіз (Global Communities) виконує проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) в Україні.

Цей п’ятирічний проект розпочався у 2016 році і надає допомогу лідерам нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) для кращого управління ресурсами, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та підвищення залученості громадян. DOBRE надає консультативні послуги лідерам громад в процесі стратегічного планування із залученням громадськості у визначенні проблем, виділенні ресурсів та реалізації програм для покращення життя громади. Мета DOBRE полягає в тому, щоб надати можливість процвітання новоствореним ОТГ, слугуючи моделлю та мотивацією для інших населених пунктів, які прагнуть об’єднатись. Однією із стратегій досягнення цієї мети є підвищення ефективності систем та процесів фінансового менеджменту в партнерських ОТГ.

Програмою DOBRE було виконано повномасштабну комплексну оцінку діяльності, процедур і процесів з управління фінансами в кожній із 50-ти ОТГ-партнерів. Серед наявних недоліків, вузьких місць та прогалин проблеми з управління активами були одними з найвагоміших. Більшість аналізованих громад не здають в оренду цілісні майнові комплекси та інше майно, що перебуває у комунальній власності, а у разі наявності такої практики обсяг отриманих коштів є несуттєвим. Під час об’єднання майно територіальних громад, що об’єдналися, передавалось за передавальними актами, проте повна інвентаризація майна громад  фактично не проводилась. Робота щодо виявлення, взяття на облік безхазяйного майна на територіях ОТГ не має системного характеру навіть у тих 18 громад, які намагаються її здійснювати. Реєстри комунального майна, земельних ділянок, які можуть бути передані в оренду або продані на конкурсних засадах, як правило,  не сформовані та не оприлюднені офіційному веб-сайті. В ході проведення оцінювання було виявлено, що у більшості випадків ОТГ не забезпечено належними планово-картографічними матеріалами, відповідною землевпорядною та містобудівною документацією, не розроблені генеральні плани, технічна документація щодо встановлення меж. Процес повної інвентаризації земель громадами лише розпочинається, а нормативно-грошова оцінка земель ОТГ потребує оновлення у середньостроковій перспективі (переважно 2018-2019 рр.) на території більшості громад. Документи на землю виготовлені у різні роки та мають різний якісний і фізичний стан. Все це призводить до того, що громади не тільки не вміють розпоряджатися своїм майном, а фактично і не знають що є у їхній власності.

Наступним етапом напрямку управління фінансами Програми DOBRE планується проведення навчальних та консультаційних програм з підвищення спроможності за напрямками на основі виявлених в ході оцінювання проблем, слабких сторін. Через консультаційну та навчальну підтримку Програма DOBRE планує підвищити рівень управління активами у партнерських громадах. Очікується, що представники кожної громади розроблять спільно з консультантами Програми з покращення управління активами в громадах, працюватимуть над імплементацією інструментів/механізмів з покращення управління активами, сформують перелік інвестиційно привабливого майна та проведуть його мапування.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ / КОНКРЕТНІ ЗАВДАННЯ:

DOBRE проведе відбір кандидатів, які будуть здатні забезпечити ОТГ в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській консультаціями, тренінгами і виконувати інші завдання для покращення управління активами на рівні об’єднаних територіальних громад. Ключовим пріоритетом і головною метою стане підвищення спроможності  громад-партнерів програми DOBRE в управлінні активами.

Конкретні завдання для покращення управління активами на рівні громад:

Завдання 1: Кожен з відібраних консультантів надасть детальне роз’яснення методології своєї роботи, яка міститиме детальний опис усіх активностей із зазначенням часових проміжків та необхідних ресурсів. Розробка методології буде базуватися на результатах оцінювання фінансового управління, що проводилося Програмою DOBRE в громадах у 2017-2018рр, а також спостереженнях за діяльністю громад з управління активами з відкритих джерел.

Завдання 2: Кожен з відібраних консультантів буде долучений до проведення тренінгів з управління активами для ОТГ, на якій будуть висвітлені основні аспекти законодавства з управління активами, оцінки та інвентаризації активів, методів та принципів ефективного розпорядження комунальним майном та ресурсами громад (у тому числі земельними), роботи з безхазяйним майном, складання переліку комунального майна та вільних земельних ділянок, мапування активів тощо. Перелік питань може змінюватися в залежності від запитів громад та запропонованої методології проекту. Планується, що кожен з обраних консультанів зможе висвітлити хоча б одне питання тренінгу. Тренінги будуть проводитися в кожній із 7 цільових областей Програми DOBRE: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Кожен з відібраних консультантів повинен буде підготувати частину інформаційних матеріалів для учасників тренінгів – методологію тренінгів та робочий зошит, які будуть використовуватися під час тренінгу та відображати основні його питання. Робочий зошит повинен містити набір практичних порад, рекомендацій, інструментів та шаблонів основних документів з управління активами ОТГ.

Завдання 3: Кожен з відібраних консультантів проведе ідентифікацію основних проблем та ефективності управління активами у закріплених за ним громадах на основі результатів оціновання фінансового управління, опитування посадових осіб та аналізу інформації з відкритих джерел, у тому числі центральних органів виконавчої влади (наприклад, земельний кадастр). Очікується, що в рамках дії контракту обраний консультант допоможе розробити необхідні нормативні документи з управління активами.

Завдання 4: Після проведених тренінгів кожен з відібраних консультантів розпочне пряму технічну допомогу з покращення системи управління активами у громадах. Дана допомога включатиме візити до громад для проведення оцінки, надання консультаційної підтримки та рекомендацій з покращення управління активами. Планується, що відібрані консультанти відвідають кожну ОТГ не менше, ніж 3 рази для виконання всіх завдань. Також кожен консультант надаватиме телефонні та/або он-лайн консультації щодо проблемних питань з управління активами протягом дії контракту з фіксацією в базі наданих консультацій.

Завдання 5: Кожен з обраних консультантів утворить робочі групи з покращення управління активами в громадах та допоможе віднесених до його/її компетенції ОТГ скласти перелік вільного комунального майна/вільних земельних ділянок, що можуть бути продані або передані в оренду. Також кожен з обраних консультантів допоможе бажаючим громадам провести мапування вільного майна на основі складених переліків.

Завдання 6: Після аналізу основних проблем та враховуючи переліки комунального майна/вільних земельних ділянок кожен з обраних консультантів має разом з представниками громад розробити Програму з управління активами для кожної громади. Дана Програма повинна містити конкретні кроки щодо підвищення ефективного управління майном та ресурсами громади (наприклад, продавати, здавати в оренду та ін.). Особлива увага в Програмі повинна бути приділена питанням роботи з безхазяйним майном в громаді та координації роботи з іншими державними органами з метою ефективного наповнення баз (зокрема, з органами фіскальної служби для зростання податкових надходжень та зборів). У кожній громаді під наглядом обраних консультантів буде імплементовано як мінімум 1 інструменти/механізми покращення управління активами з прийнятої Програми покращення управління активами.

Завдання 7: Кожен з відібраних консультантів складе звіт, у якому буде повністю документально зафіксовано результати проведеної роботи, кращі/гірші практики ідентифіковані під час проведеної роботи з управління активами.

Відібрані консультанти проведуть роботу в усіх ОТГ-партнерах Програми DOBRE (розподіл ОТГ на кожного консультанта залежатиме від його досвіду, територіального місцезнаходження, часу та інших критеріїв). Це означає, що вони зможуть негайно розпочати роботу в 50 ОТГ-партнерах (обрані громади першого та другого раунду відбору) — поточний список ОТГ-партнерів подано в додатку 1. Робота в наступних 25 ОТГ-партнерах (громади-партнери третього раунду відбору) може розпочатись у червні 2019 року.

Тривалість, строки, місцезнаходження

Загальний графік здійснення заходів за категоріями представлено на схемі нижче. Він має суто орієнтовний характер, причому строки реалізації деяких передбачених ним заходів можуть бути зміщені з урахуванням місцевих графіків та доступності працівників ОТГ, консультантів DOBRE та партнерів із проведення навчання. Короткий огляд та орієнтовний графік заходів програми DOBRE подано нижче:

Графік діяльності DOBRE у сфері управління активами

 

Жовтень, 2018

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Січень, 2020

Підписання контрактів

                               

Розробка методології

                               

Проведення тренінгів для громад 1,2 когорти

                               

Консультаційна підтримка

                               

Складення переліку  інвестиційно привабливого комунального майна/вільних земельних ділянок, мапування  в громадах 1,2 когорти

                               

Розробка Програми управління активами в громадах 1,2 когорти

                               

Імплементація 1 механізму/інструменту з управління активами  в громадах 1,2 когорти

                               

Складення фінальних звітів,  підготовка публікацій кращих практик в громадах 1,2 когорти

                               

Проведення тренінгів для громад 3 когорти

                               

Складення переліку  інвестиційно привабливого комунального майна/вільних земельних ділянок, мапування  в громадах 1,2 когорти

                               

Розробка Програми управління активами в громадах 1,2 когорти

                               

Імплементація 1 механізму/інструменту з управління активами  в громадах 1,2 когорти

                               

Підготовка фінального звіту для громад усіх 3-х когорт

                               

 Часові рамки, передбачені для виконання цього завдання, – загальний графік, і діяльність може змінюватися залежно від розкладів та наявності персоналу ОТГ, експертів DOBRE та консультанта.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ:

Для забезпечення виконання вищезазначених завдань консультант буде:

 • забезпечувати постійне спілкування / координацію з командою проекту DOBRE та
  консультантами / експертами, щоб забезпечити скоординований внесок у
  орієнтований на результат для представників ОТГ;
 • Надавати, у відповідь на запити, всі результати роботи для перегляду, коментарів та схвалення командою проекту DOBRE;
 • Проведення консультацій та брифінгів з командою проекту DOBRE у разі необхідності.

ПРОЦЕС ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ:

Глобал Комьюнітіз обиратиме консультантів відповідно до наступних критеріїв:

 • Досвід роботи та знання в сфері управління активами (майном, земельними ресурсами) на рівні місцевого управління.
 • Досвід підготовки методичних посібників або інфографіки.
 • Ґрунтовні знання процесів децентралізації.
 • Попередній досвід роботи (або продемонстрована здатність працювати) з ОТГ.
 • Попередній досвід роботи з асоціаціями органів місцевого самоврядування буде перевагою.
 • Знання англійської мови на робочому рівні буде перевагою.

Будь ласка, надсилайте резюме та супровідний лист з коротким описом досвіду роботи, який відповідає вимогам на цю посаду, на електронну адресу [email protected], зазначивши “ Консультант з управління активами” в темі листа до  7 вересня 2018 року.

Тільки обрані кандидати будуть запрошені на співбесіду. Довідки телефоном не надаватимуться.


Останні публікації цього розділу:

Програмний менеджер

Юрист в Проектний офіс секторальної децентралізації

Вакансія: Monitoring Evaluation (M&E) and Learning Coordinator

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" шукає волонтерів

Document Control Specialist/Спеціаліст з документообігу

CoST Ukraine шукає менеджера з комунікацій