Керівник експертної групи стратегічного планування з розробки інструментів та моделей програм сільського розвитку

Зафіксувати у Google календарі!


Міністерство аграрної політики та продовольства України 
Директорат сільського розвитку 
Експертна група з розробки інструментів та моделей програм сільського розвитку

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра ;
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
вільне володіння державною мовою


Посадові обов’язки

здійснення загального оперативного керівництва та координації роботи експертної групи, розподілу обов’язків між державними експертами, контролю виконання ними своїх завдань;
забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем шляхом розробки інструментів та моделей програм сільського розвитку у сфері модернізації та економічної трансформації сільської місцевості, підвищення якості життя сільського населення з урахуванням стандартів ЄС;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у межах компетенції експертної групи, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
забезпечення нормативно-правового регулювання у межах компетенції експертної групи;
здійснення постійного аналізу стану справ у межах компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти;
аналіз існуючих та виявлення нових проблем у межах компетенції експертної групи на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, звернень громадян, інших джерел інформації;
формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків у межах компетенції експертної групи, враховуючи сучасні європейські підходи та міжнародний досвід;
участь у розробці міжнародних договорів у межах компетенції експертної групи та забезпечення виконання зобов’язань взятих Україною за такими договорами;
розробка пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у межах компетенції експертної групи, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовка відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд Генеральному директору Директорату сільського розвитку;
розвиток спільних міжсекторальних ініціатив у рамках Міністерства з іншими центральними органами виконавчої влади у межах компетенції експертної групи;
здійснення аналізу нормативно-правових актів у межах компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробка пропозицій щодо його вдосконалення та підготовка відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
забезпечення узгодженості проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що розробляються експертною групою, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) іншими міжнародними зобов’язаннями України;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, підготовка пропозицій щодо продовження або коригування державної політики;
участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства, підготовка рекомендацій та надання необхідних роз’яснень;
здійснення заходів у межах компетенції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду;
проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, визначення джерел можливих витрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
здійснення заходів щодо розвитку інформаційної інфраструктури, цифрових технологій, електронного урядування у межах компетенції експертної групи;
участь у межах компетенції у процесі стратегічного планування, підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до компетенції експертної групи; 
участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у межах компетенції експертної групи;
здійснення координації залучення, надання та використання міжнародної фінансової та технічної допомоги у межах компетенції експертної групи


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

10 06 2019 3 Doc


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково


Умови оплати праці

посадовий оклад – 12 012 грн;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33 200 грн (на період випробування надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється в розмірі 50 відсотків);
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

45712 грн.


Категорія посади

Б


Статус вакансії

Опублікована


01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 24 

 
Руденко Наталія Іванівна 
+38-(044)-278-3522 
[email protected] 

05.07.2019 09:45 
 м. Київ, вул. Прорізна, 15
 27.06.2019 

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Джерело: career.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Проект USAID Економічна підтримка східної України шукає Перекладача

Проектний Менеджер для Школи Інженерів Порозуміння

Потрібні волонтери для роботи з класними підлітками у Запоріжжі

Асистент Проекту

Вакансія фахівця з планування, моніторингу та оцінювання (Одеса)

Вакансія: Alternative Dispute Resolution Specialist, UNDP (re-advertisemеnt)