Керівник експертної групи європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги

Зафіксувати у Google календарі!


вакансії - державна служба - ProstirUA (57)
Керівник експертної групи європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції 
експертна група європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче магістра 
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері міжнародного співробітництва та відносин
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.


Посадові обов’язки

1) здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіл обов’язків між державними експертами та іншими спеціалістами, контроль виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем у сфері європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
- забезпечення формування державної політики у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими організаціями на основі результатів постійного аналізу стану справ зазначених сферах;
- здійснення комплексного моніторингу та оцінювання результатів щодо реалізації державної політики пов’язаною із створенням сприятливих умов та стимулюванням щодо впровадження проектів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими організаціями;
- забезпечення створення сприятливих умов та стимулювання впровадження програм та проектів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної технічної допомоги та взаємодії з донорськими установами.
- розробку пропозицій щодо формування державної політики межах компетенції експертної групи за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подання їх на розгляд керівництву міністерства;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики у сфері європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи;
- розробку та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги;
- підготовку інформаційно-аналітичних та презентаційних матеріалів щодо європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги;
- подання Генеральному директору Директорату розроблені за результатами діяльності рекомендації та пропозиції;
- здійснення фахових комунікацій;
- погодження нормативно-правових актів, що стосуються європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги;
2) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики у сфері європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Розробляє зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
3) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення системи державної статистики з питань міжнародної технічної допомоги відповідно до системи статистики Європейського Союзу;
4) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства у сфері європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
5) бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
6) виконує інші функції, що випливають з покладених на Експертну групу завдань.


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

02 07 2018 1 Doc


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково


Умови оплати праці

посадовий оклад – 8900 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 
33 000 – 45 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн., 
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

42400 грн.


Категорія посади

Б


Статус вакансії

Опублікована


01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 

 
Балабанюк Анна Владиславівна 
+38-(044)-284-0632 
[email protected] 

30.07.2018 10:00 
 м. Київ, просп. Перемоги, 50 
 24.07.2018 

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Джерело: career.gov.ua


Останні публікації цього розділу:

Вакансії: Recruitment of Local Support Staff for the Election Observation Mission to Ukraine (re-advertisement)

ІМІ оголошує конкурс на заміщення вакансії спеціаліста/-ки з візуальних комунікацій

Консультант з розвитку кооперативів у програму USAID DOBRE/ Consultant on Agrarian Cooperatives for USAID DOBRE program

Advisor on Municipal Civil Protection and Local Development (програма U-LEAD з Європою, GIZ)

Відкрита вакансія Partnership Officer в ACTED

Інженер з технічної підтримки/ L1 support engineer (eHealth)