Короткотермінові гранти для швидкої відповіді на виклики, що постають перед ОГС

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
USAID/ENGAGE

www.engage.org.ua
Короткотермінові гранти для швидкої відповіді на виклики, що постають перед ОГС

Please scroll down for English.

Конкурс на отримання грантів
№ P4767-2021-09

Короткотермінові гранти для швидкої відповіді на виклики, що постають перед ОГС

Міжнародна організація «Pact» оголошує конкурс на отримання грантів в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному і місцевому рівнях.

Метою конкурсу є задоволення нагальних потреб громадянського суспільства у протистоянні можливому відкату досягнень у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, охорони здоров’я, освіти, виборчих реформ та у інших галузях, важливих для громадян та організацій громадянського суспільства.

Тематичні пріоритети

У рамках цього конкурсу пріоритетними темами є боротьбі з корупцією, верховенство права, децентралізація, підзвітність та прозорість влади, виборчий процес, інклюзія (в тому числі людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ЛГБТІ) і інших вразливих груп), євроінтеграція і інші питання, важливі для громадян і ОГС.

Ініціативи, які будуть підтримані в рамках цього конкурсу, мають бути короткостроковими та характеризуватися невідкладною потребою їхнього впровадження задля реагування на нові виклики.

Вони можуть включати, зокрема, таке:

 • адвокація, включаючи вирішення непередбачуваних питань у розробці політичних стратегій та програм;
 • заходи у сфері неформальної громадянської освіти, включаючи розробку та пілотне впровадження інноваційних інструментів залучення громадян та громадянської освіти;
 • міжрегіональний неформальний обмін досвідом із громадянської освіти;
 • інноваційне залучення громадян, громадські ініціативи та мобілізація суспільства;
 • створення місцевого медіа-контенту для підтримки залучення громадян до вирішення місцевих питань;
 • розвиток інструментів інформаційно-комунікаційних технологій;
 • підтримка заходів ОГС, включаючи конференції, семінари, прес-конференції;
 • діяльність, спрямована на посилення залучення вразливих груп населення;
 • протидія корупції на місцевому рівні;
 • ініціативи у відповідь на кризи у сфері прав людини;
 • Діяльність, пов’язана із забезпеченням відкритості та прозорості виборчого процесу ;
 • адаптація ОГС до пандемічного середовища.

Орієнтовний строк дії грантів: 1-9 місяців. Незалежно від дати початку, усі запропоновані проєкти мають завершитися до 30 червня 2023 року.

Сума гранту: Типова сума гранту — до 30 тис. дол. США. Однак ця сума є предметом обговорення, і в залежності від фактичної потреби, проєкти можуть отримати більшу фінансову підтримку, якщо вони є вмотивованими та обґрунтованими.

Кінцевий термін подання заявок: Це безстроковий конкурс. Pact розглядатиме заявки на постійній основі. Заявники отримають рішення протягом двох тижнів з дня, коли Pact отримає повний прийнятний пакет заявки на грант. Однак після 15 травня 2023 року жодні заявки не прийматимуться.

Важливо! Про обов’язкові вимоги до конкурсантів і критерії їх відповідності вимогам конкурсу, про прийнятний формат, спосіб подання і критерії оцінювання заявок, про процес прийняття рішень щодо надання фінансування, про очікувані результати майбутніх грантів і показники їх успішності, про загальні умови грантування Pact тощо – за цим посиланням. ■


Request for Applications
No. P4767-2021-09

Rapid Response Grants

Pact is pleased to announce a Request for Applications (RFA) as part of the Enhance Non-Governmental Actors and Grassroots Engagement Activity funded by the US Agency for International Development (USAID) and implemented in Ukraine by Pact (USAID/ENGAGE). The purpose of USAID/ENGAGE is to increase citizen awareness of and engagement in civic activities at the national, regional, and local level.

The goal of the RFA is to meet evolving civil society needs to fend off possible rollback on hard-fought gains in anti-corruption, rule of law, public health, education, electoral reforms, or other relevant areas that are important to citizens and CSOs.

Thematic Priorities

In the framework of this RFA, the primary priority themes will include anti-corruption, rule of law, decentralization, government accountability and transparency, electoral process, inclusive development (of persons with disabilities, internally displaced persons (IDPs), lesbian, gay, bi-sexual, transgender and intersex (LGBTI) and other vulnerable groups); EU integration; and other topics that are important to citizens and CSOs.

Activities that will be supported under this subaward mechanism should be short-term with the key features of immediate need. They may include, but are not limited to, the following:

 • Advocacy and policy work, including addressing unforeseen issues in policy development;
 • Informal civic education activities, including development and piloting of innovative citizen engagement and civic education tools;
 • Cross-regional informal civic education exchanges;
 • Innovative citizen engagement, community initiatives and mobilization;
 • Development of local media content to support citizen engagement in local issues;
 • Development of information and communication technology;
 • Support to CSOs’ events, including conferences, workshops, press events;
 • Activities to push for greater inclusion of vulnerable groups;
 • Anti-corruption activities at local level;
 • Initiative in response to crises in the area of human rights;
 • Election related activities;
 • CSO adaptation to the pandemic environment.

Tentative Duration of Grants: 1-9 months. Independent of their start date, all proposed projects must end before June 30, 2023.

Grant Amount: Average grant amount is up to $30,000. However, this amount is negotiable and depending on the actual need projects may receive bigger financial support, if they are reasonable and well-justified.

Deadline for Submission of the Applications: None. This is an open-ended competition. Pact will review applications on a rolling basis. Applicants will receive a decision within two weeks of the date Pact receives a complete grant application package. However, no applications will be accepted after May 15, 2023.

Other: Information on the competition’s eligibility criteria, mandatory requirements, evaluation criteria, application format, submission procedure, and selection process, as well as the expected results, performance indicators, and terms and conditions for the future grants is accessible by this link. ■


Останні публікації цього розділу:

Конкурс на закупівлю проектора

Конкурс на закупівлю ноутбуку

Продовження конкурсу на закупівлю ноутбуку для КБ "Моя земля"

Центр громадського здоров’я МОЗ України разом з україно-швейцарським проєктом «Діємо для здоров’я» шукає медиків до команд "Мисливців за діабетом"

Агенти Волонтерства: набір на всеукраїнську програму

Організація та проведення інформаційної кампанії